Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση πραγματοποιήθηκε με ομάδα μαθητών της Β Λυκείου, στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων του Λυκείου. Με την…
Read more