Εργαστήριο χημείας

Εργαστήριο χημείας στις αρχές του 20ου αιώνα

Εργαστήριο χημείας στη Σορβόνη, Παρίσι, γύρω στο 1900. Έρευνες ψυχολόγων καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι επιστήμονες είναι πιο δημιουργικοί όταν…
Read more