Εργαστήριο χημείας στις αρχές του 20ου αιώνα

Εργαστήριο χημείας στις αρχές του 20ου αιώνα

Εργαστήριο χημείας

Εργαστήριο χημείας στη Σορβόνη, Παρίσι, γύρω στο 1900. Έρευνες ψυχολόγων καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι επιστήμονες είναι πιο δημιουργικοί όταν δουλεύουν μόνοι ή σε μικρές ομάδες.

Πηγή: New York Times

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d