3ος νόμος Νεύτωνα - Δράση - Αντίδραση

Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα (νόμος δράσης — αντίδρασης)

Τρίτος Νόμος Νεύτωνα — Η εικόνα προέρχεται από την προσομοίωση Pirate Ship. Ο πρώτος και ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα µας λένε τι κίνηση ϑα κάνει ένα σώµα (υλικό σημείο) ανάλογα  µε τις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό.  Ο τρίτος νόμος, όπως ϑα δούμε,  δεν εξετάζει τα αποτελέσµατα που προκαλούν οι δυνάμεις, αλλά µας  λέει…
Read more