είδη ιστών - ανάπτυξη ανθρώπου

Οργάνωση πολυκύτταρων οργανισμών — είδη ιστών

Σε αυτήν την ενότητα θα δεις πώς τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών ‑και ιδιαίτερα του ανθρώπου- διαφοροποιούνται και δημιουργούν διαφορετικά είδη ιστών, όργανα και συστήματα οργάνων τα οποία συνεργάζονται αρμονικά για την καλή λειτουργία τους.