Χημεία επανάληψη

Εισαγωγή στη χημεία — επανάληψη

Τι θυμάσαι από την πρώτη ενότητα της χημείας; Εδώ θα βρεις κάποιες επιλεγμένες ασκήσεις του τετραδίου εργασιών για να κάνεις…
Read more