Εκπαιδευτικές ταινίες μιας άλλης εποχής

Σε αυτό το άρθρο συγκεντρώθηκαν εκπαιδευτικές ταινίες μιας άλλης εποχής. Η τέσσερις πρώτες ταινίες αφορούν σε επίδειξη πειραμάτων, δυστυχώς χωρίς…
Read more