Η μέση (αριθμητική) ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

Η μέση (αριθμητική) ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

Εδώ θα βρεις κείμενο και βιντεομάθημα που εξηγεί τη μέση αριθμητική ταχύτητα (αυτής που οι αγγλόφωνοι, με μία λέξη, ονομάζουν “speed”). Αρχικά γίνεται αναφορά στις έννοιες της χρονικής στιγμής και του χρονικού διαστήματος, που είναι απαραίτητες για τον ορισμό της μέσης ταχύτητας. Στο τέλος, επίσης, γίνεται μια σύντομη αναφορά στη στιγμιαία ταχύτητα.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


2.2 Η έννοια της ταχύτητας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ — ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ


ΒΙΝΤΕΟ


✔ Ένα σύντομο ani­ma­tion για τον τρόπο που υπολογίζουμε τη μέση ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ — ΑΣΚΗΣΕΙΣ


Μία δραστηριότητα για τη μέση ταχύτητα στον κόσμο γύρω μας μπορείς να βρεις εδώ.

ταχύτητα - αυτοκίνητο κινούμενο

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d