Η μέση (αριθμητική) ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

Η μέση (αριθ­μη­τι­κή) ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα

Εδώ θα βρεις κεί­με­νο και βιντε­ο­μά­θη­μα που εξη­γεί τη μέση αριθ­μη­τι­κή ταχύ­τη­τα (αυτής που οι αγγλό­φω­νοι, με μία λέξη, ονο­μά­ζουν “speed”). Αρχι­κά γίνε­ται ανα­φο­ρά στις έννοιες της χρο­νι­κής στιγ­μής και του χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος, που είναι απα­ραί­τη­τες για τον ορι­σμό της μέσης ταχύ­τη­τας. Στο τέλος, επί­σης, γίνε­ται μια σύντο­μη ανα­φο­ρά στη στιγ­μιαία ταχύ­τη­τα.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


2.2 Η έννοια της ταχύ­τη­τας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ — ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ


ΒΙΝΤΕΟ


✔ Ένα σύντο­μο animation για τον τρό­πο που υπο­λο­γί­ζου­με τη μέση ταχύ­τη­τα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ — ΑΣΚΗΣΕΙΣ


Μία δρα­στη­ριό­τη­τα για τη μέση ταχύ­τη­τα στον κόσμο γύρω μας μπο­ρείς να βρεις εδώ.

ταχύτητα - αυτοκίνητο κινούμενο

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *