Η μέση ταχύτητα στην καθημερινή μας ζωή

Η μέση ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή

μέση ταχύτητα

Πώς μπο­ρού­με να μετρή­σου­με τη μέση ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας; Για παρά­δειγ­μα, πώς βρί­σκου­με τη μέση ταχύ­τη­τα με την οποία κινεί­ται ένα αυτο­κι­νη­τά­κι που σπρώ­χνου­με πάνω στον πάγκο εργα­σί­ας του εργα­στη­ρί­ου; Ποια είναι η ταχύ­τη­τά μας όταν τρέ­χου­με στην αυλή του σχο­λεί­ου ή το γυμνα­στή­ριο; Εδώ θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για μία σχε­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα με το θέμα αυτό, που μπο­ρεί να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο εργα­στή­ριο και ένα λίγο συντο­μό­τε­ρο για τον εξω­τε­ρι­κό χώρο του σχο­λεί­ου.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Η έννοια της ταχύ­τη­τας


ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Για το εργα­στή­ριο
  • Για τo γυμνα­στή­ριο ή την αυλή του σχο­λεί­ου

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *