Αντίσταση δίπολου - εργαστήριο συνεχούς ρεύματος

Αντίσταση δίπολου — εργαστήριο συνεχούς ρεύματος

Ηλεκτρισμός

Σε αυτήν την ενότητα θα μάθεις τι είναι η αντίσταση ενός δίπολου, με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου κατασκευής κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος του PhET.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Ηλεκτρικά δίπολα — Αντίσταση του διπόλου


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Η ΘΕΩΡΙΑ… ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Οι σημειώσεις αυτές είναι συνέχεια αυτών που βρίσκονται εδώ.


ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ο σκοπός της ακόλουθης δραστηριότητας είναι να φτιάξεις ένα κύκλωμα στο εικονικό εργαστήριο συνεχούς ρεύματος του PhET και να βρεις την ηλεκτρική αντίσταση τριών αγωγών.

Θα βρεις τα βήματα της δραστηριότητας στο φύλλο εργασίας που ακολουθεί.


Στο φυσικό εργαστήριο


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: