Φυσικά μεγέθη: επαναληπτικό φύλλο εργασίας

Φυσικά μεγέθη: επαναληπτικό φύλλο εργασίας

Το παρακάτω αρχείο είναι ένα εύκολο επαναληπτικό φύλλο εργασίας για να κάνεις μια μικρή επανάληψη σε κάποια βασικά φυσικά μεγέθη.

Φυσικά μεγέθη: ένα εύκολο φύλλο εργασίας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: