Ομαλή κυκλική κίνηση

Ομαλή κυκλική κίνηση

Το δεύτερο μέρος των καμπυλόγραμμων κινήσεων της φυσικής θετικού προσανατολισμού, αφορά στην ομαλή κυκλική κίνηση. Εδώ παρουσιάζονται μεγέθη που αφορούν σε αυτήν: περίοδος, συχνότητα, γραμμική και γωνιακή ταχύτητα, κεντρομόλος επιτάχυνση και κεντρομόλος δύναμη.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση
1.3 Κεντρομόλος δύναμη


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ακόλουθη παρουσίαση, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, αποτελεί δουλειά του συναδέλφου Μερκούρη Παναγιωτόπουλου.

Μία όμορφη παρουσίαση του φαινομένου από τον Ανδρέα Κασσέτα, μπορείς να βρεις εδώ.


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ONLINE ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  • 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στην «κυκλική κίνηση».
    Σε κάθε ερώτηση μία απάντηση είναι σωστή. Μερικές από τις ερωτήσεις αναφέρονται σε κυκλική κίνηση, χωρίς αυτή να είναι οπωσδήποτε ομαλή κυκλική κίνηση.

Ασκήσεις στην ομαλή κυκλική κίνηση

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: