Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - quiz για επανάληψη

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα — quiz για επανάληψη

συνεχές ρεύμα - quiz επανάληψης

Δραστηριότητα

Εδώ θα βρεις online ερωτηματολόγια κατάλληλα για επανάληψη των εννοιών που σχετίζονται με το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Τις ερωτήσεις έχει επιμεληθεί ο συνάδελφος Μερκούρης Παναγιωτόπουλος.

  • 35 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σχετικές με την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, τους νόμους του Κίρχοφ και την ηλεκτρική αντίσταση. 
  • 35 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από την τράπεζα θεμάτων. 
  • 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από την τράπεζα θεμάτων. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d