Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - quiz για επανάληψη

Συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα — quiz για επα­νά­λη­ψη

συνεχές ρεύμα - quiz επανάληψης

Δρα­στη­ριό­τη­τα

Εδώ θα βρεις online ερω­τη­μα­το­λό­για κατάλ­λη­λα για επα­νά­λη­ψη των εννοιών που σχε­τί­ζο­νται με το συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα. Τις ερω­τή­σεις έχει επι­με­λη­θεί ο συνά­δελ­φος Μερ­κού­ρης Πανα­γιω­τό­που­λος.

  • 35 ερω­τή­σεις πολ­λα­πλής επι­λο­γής, σχε­τι­κές με την έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, τους νόμους του Κίρ­χοφ και την ηλε­κτρι­κή αντί­στα­ση. 
  • 35 ερω­τή­σεις πολ­λα­πλής επι­λο­γής από την τρά­πε­ζα θεμά­των. 
  • 30 ερω­τή­σεις πολ­λα­πλής επι­λο­γής από την τρά­πε­ζα θεμά­των. 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *