ηλεκτρικό κύκλωμα - διαφορά δυναμικού

Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

Η φυσική εκτός από φαινόμενα, έννοιες και νόμους περιλαμβάνει και αντικείμενα που τα πιάνουμε με τα χέρια μας. Σε αυτήν την ενότητα μπορείς να βρεις υλικό σχετικό με τα βασικά στοιχεία και τον τρόπο με τον οποίο συνδέουμε και αναπαριστούμε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ…
Read more