Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

ηλεκτρικό κύκλωμα - διαφορά δυναμικού

Η φυσική εκτός από φαινόμενα, έννοιες και νόμους περιλαμβάνει και αντικείμενα που τα πιάνουμε με τα χέρια μας. Σε αυτήν την ενότητα μπορείς να βρεις υλικό σχετικό με τα βασικά στοιχεία και τον τρόπο με τον οποίο συνδέουμε και αναπαριστούμε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d