Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

Απλό ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα

ηλεκτρικό κύκλωμα - διαφορά δυναμικού

Η φυσι­κή εκτός από φαι­νό­με­να, έννοιες και νόμους περι­λαμ­βά­νει και αντι­κεί­με­να που τα πιά­νου­με με τα χέρια μας. Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με τα βασι­κά στοι­χεία και τον τρό­πο με τον οποίο συν­δέ­ου­με και ανα­πα­ρι­στού­με ένα απλό ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Υδραυ­λι­κό ανά­λο­γο απλού κυκλώ­μα­τος συνε­χούς ρεύ­μα­τος

Υδραυ­λι­κό ανά­λο­γο απλού κυκλώ­μα­τος συνε­χούς ρεύ­μα­τος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *