μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση

Μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση: κατακόρυφος κύκλος

Κυκλική κίνηση, κατακόρυφος κύκλος — φωτογραφία από Free-Pho­­tos από το Pix­abay Σε αυτήν την ενότητα θα βρεις ένα φύλλο εργασίας για την κατανόηση του τρόπου προσέγγισης της μεταβαλλόμενης κυκλικής κίνησης που εκτελεί υλικό σημείο. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Κεντρομόλος δύναμη (ebooks.edu.gr) 1.4 Μερικές περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης (ebooks.edu.gr) κατακόρυφος κύκλος: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ένα φύλλο εργασίας για τη μελέτη της…
Read more