Γάτα - μπαλόνι - στατικός ηλεκτρισμός

Ηλεκτρική δύναμη και ηλεκτρικό φορτίο

Εδώ μπορείς να βρεις μία εισαγωγική παρουσίαση στις θεμελιώδεις, για τον στατικό ηλεκτρισμό, έννοιες «ηλεκτρική δύναμη» και «ηλεκτρικό φορτίο». ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Από τον Ανδρέα Ι. Κασσέτα) Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Από το sci­ence tube) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Πώς εξηγούνται κάποια φαινόμενα που παρατηρούμε στον κόσμο γύρω…
Read more