Ημέρα: 26 Νοεμβρίου 2020

Κεντρομόλος επιτάχυνση

Κυκλική κίνηση: εύρεση κεντρομόλου δύναμης

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις μία όμορφη προσομοίωση που αφορά στην εικονοποίση της κυκλικής κίνησης και συγκεκριμένα της κεντρομόλου δύναμης. Συγκεκριμένα επιχειρείται: Περιγραφή της έννοιας της κεντρομόλου επιτάχυνσης, κάποιων περιπτώσεων εφαρμογής της και του τρόπου να την υπολογίσουμε. Εξήγηση του πότε μία δύναμη δρα ως κεντρομόλος δύναμη. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Κεντρομόλος δύναμη (ebooks.edu.gr)…
Read more

σχεδίαση δύναμης

Πώς σχεδιάζουμε μία δύναμη;

Σε αυτή την ενότητα θα βρεις ένα βιντεομάθημα (ani­ma­tion) κι ένα αναλυτικό φύλλο εργασίας για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε μία δύναμη. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 3.1 Η έννοια της δύναμης (ebooks.edu.gr) 3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο (ebooks.edu.gr) ΒΙΝΤΕΟ Πώς σχεδιάζουμε μία δύναμη; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σχεδιάζοντας δυνάμεις στον κόσμο γύρω μας (Οι φωτογραφίες προέρχονται…
Read more