Μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση: κατακόρυφος κύκλος

Μετα­βαλ­λό­με­νη κυκλι­κή κίνη­ση: κατα­κό­ρυ­φος κύκλος

μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση

Κυκλι­κή κίνη­ση, κατα­κό­ρυ­φος κύκλος — φωτο­γρα­φία από Free-Photos από το Pixabay

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για την κατα­νό­η­ση του τρό­που προ­σέγ­γι­σης της μετα­βαλ­λό­με­νης κυκλι­κής κίνη­σης που εκτε­λεί υλι­κό σημείο.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

1.3 Κεντρο­μό­λος δύνα­μη (ebooks.edu.gr)

1.4 Μερι­κές περι­πτώ­σεις κεντρο­μό­λου δύνα­μης (ebooks.edu.gr)


κατα­κό­ρυ­φος κύκλος: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για τη μελέ­τη της μετα­βαλ­λό­με­νης κίνη­σης που εκτε­λεί ένα υλι­κό σημείο που κινεί­ται σε κατα­κό­ρυ­φη κυκλι­κή τρο­χιά από τον Διο­νύ­ση Μάρ­γα­ρη και το Υλι­κό Φυσι­κής — Χημεί­ας.


Ομα­λή & μετα­βαλ­λό­με­νη κυκλι­κη κινη­ση: Ασκή­σεις

Από το Ylikonet.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *