Ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών για το Πάσχα

Ασκή­σεις από το τετρά­διο εργα­σιών για το Πάσχα

undefined

Συνο­πτι­κή θεω­ρία και ασκή­σεις για τα άτο­μα και τα υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια, προ­σο­μοιώ­σεις και σχε­τι­κά βίντεο μπο­ρείς να βρεις εδώ.

Αφού ολο­κλη­ρώ­σεις το φύλ­λο εργα­σί­ας που ξεκι­νή­σα­με στην τάξη, μπο­ρείς να ξεκι­νή­σεις την επα­νά­λη­ψη στην 2η ενό­τη­τα της χημεί­ας.

τετράδιο εργασιών - ασκήσεις

Από το τετρά­διο εργα­σιών της χημεί­ας, να κάνεις τις ακό­λου­θες ασκή­σεις.

 1. Δια­χω­ρι­σμός μειγ­μά­των
  Ασκή­σεις 2, 3 σελ. 28.
 2. Διά­σπα­ση του νερού
  Ασκ. 1, 2, 4, σελ. 30 και άσκη­ση 6 σελ. 32.
 3. Χημι­κή αντί­δρα­ση
  Ασκ. 1 – 4, σελ. 33.
 4. Άτο­μα και μόρια
  Ασκ. 2, 3, σελ. 34.
 5. Υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια – ιόντα
  Ασκ. 1 – 4, σελ. 36.
 6. Σύμ­βο­λα χημι­κών στοι­χεί­ων
  Ασκ. 1 – 3, σελ. 36

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *