Πίεση στα ρευστά & η αρχή του Πασκάλ

Πίεση στα ρευστά & η αρχή του Πασκάλ

Πίεση στα ρευστά - αρχή του Πασκάλ

Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν εμφανίζεται πίεση στα ρευστά;

Επειδή τα υγρά  και τα αέρια είναι εύπλαστα,  δίνουν την εντύπωση ότι δεν μπορούν να ασκήσουν μεγάλες δυνάμεις και πιέσεις.  Αν, για παράδειγμα, πιέσουμε με το δάχτυλο  μας την επιφάνεια του νερού που ηρεμεί μέσα σε ένα ποτήρι, αυτό υποχωρεί με ελάχιστη πίεση.  Θα δούμε όμως ότι τα ρευστά σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να ασκήσουν τεράστιες πιέσεις.

Μια  από τις περιπτώσεις στις οποίες η πίεση των ρευστών είναι εμφανής είναι όταν αυτά βρίσκονται ακίνητα και περιορισμένα μέσα σε κάποιο δοχείο όπως π.χ. όταν τα έχουμε περιορίσει μέσα σε κάποια σύριγγα.  Θα προσπαθήσουμε, λοιπόν,  πραγματοποιώντας  μερικά  απλά  πειράματα  με  μια σύριγγα  γεμάτη με νερό, να ανακαλύψουμε αν πράγματι τα ακίνητα και περιορισμένα ρευστά μπορούν  να εμφανίσουν πίεση και να ασκήσουν δυνάμεις.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

4.4 Μετάδοση πιέσεων στα ρευστά — Αρχή του Πασκάλ


πίεση στα ρευστα: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


πίεση στα ρευστα: ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πίεση στα ρευστά - υδραυλικό πιεστήριο
Εφαρμογή της αρχής του Πασκάλ στο υδραυλικό πιεστήριο

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d