Κυκλοφορικό σύστημα: Το αίμα

Κυκλοφορικό σύστημα: Το αίμα

Κυκλοφορικό σύστημα | αίμα

Το αίμα είναι ο «μεταφορέας» του κυκλοφορικού μας συστήματος. Ποια είναι τα συστατικά του και σε τι χρησιμεύει το καθένα από αυτά;


Ψηφιακό Βιβλίο

3.4 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στον άνθρωπο


το αίμα — παρουσίαση


το αίμα — βιντεο

Από το Noe­sis Sci­ence Cen­ter


σύνδεσμοι binteo


χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: