Εσωτερικοί γενικοί μηχανισμοί άμυνας

Εσω­τε­ρι­κοί γενι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας

Ανοσοποιητικό σύστημα

Η δεύ­τε­ρη γραμ­μή άμυ­νας του ανθρώ­πι­νου ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος είναι οι εσω­τε­ρι­κοί γενι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας.

Τι συμ­βαί­νει όταν η πρώ­τη γραμ­μή άμυ­νας του ανο­σο­ποι­η­τι­κού μας συστή­μα­τος δεν κατα­φέρ­νει να εμπο­δί­σει την είσο­δο κάποιου παθο­γό­νου στον οργα­νι­σμό μας; Ας δού­με πώς ξεκι­νά η ανο­σο­λο­γι­κή από­κρι­ση του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Αμυ­ντι­κοί μηχα­νι­σμοί του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού


Γενι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας| ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΕΡΟΣ Α) | HUMAN NATURE

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *