Εσωτερικοί γενικοί μηχανισμοί άμυνας

Εσωτερικοί γενικοί μηχανισμοί άμυνας

Ανοσοποιητικό σύστημα

Η δεύτερη γραμμή άμυνας του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος είναι οι εσωτερικοί γενικοί μηχανισμοί άμυνας.

Τι συμβαίνει όταν η πρώτη γραμμή άμυνας του ανοσοποιητικού μας συστήματος δεν καταφέρνει να εμποδίσει την είσοδο κάποιου παθογόνου στον οργανισμό μας; Ας δούμε πώς ξεκινά η ανοσολογική απόκριση του ανθρώπινου οργανισμού.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού


Γενικοί μηχανισμοί άμυνας| ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΕΡΟΣ Α) | HUMAN NATURE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: