Κυκλοφορικό σύστημα & υγεία

Κυκλοφορικό σύστημα & υγεία

καρδιογράφημα - υγεία κυκλοφορικού συστήματος

Ποιες είναι οι ασθένειες που απειλούν την υγεία του κυκλοφορικού συστήματος;

Η ομαλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της υγείας του οργανισμού. Στις ανεπτυγμένες χώρες, λόγω του τρόπου ζωής των ανθρώπων, οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου. 


Ψηφιακό Βιβλίο

3.4 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στον άνθρωπο


παρουσίαση


αρτηριακη πιεση


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ βιντεο

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: