Μονάδες μέτρησης μήκους - μετατροπές

Μονά­δες μέτρη­σης μήκους — μετα­τρο­πές

Εδώ θα βρεις μια παρου­σί­α­ση για τις μονά­δες μέτρη­σης του μήκους και τις μετα­τρο­πές τους και μια μικρή εισα­γω­γή στα σφάλ­μα­τα μέτρη­σης.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μετρή­σεις μήκους — η μέση τιμή


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

Μετρά­με το μήκος – μονά­δες μέτρη­σης

Για να μετρή­σου­με τις δια­στά­σεις των αντι­κει­μέ­νων (μήκος, πλά­τος, ύψος) αλλά και τις απο­στά­σεις, χρη­σι­μο­ποιού­με το 1 μέτρο. Το μέτρο συμ­βο­λί­ζε­ται με το γράμ­μα m, από την αγγλι­κή λέξη “meter”.

  • Το πιο συνη­θι­σμέ­νο από τα πολ­λα­πλά­σια του μέτρου είναι το 1 χιλιό­με­τρο (km).
    • 1 km = 1000m
  • Οι υπο­διαι­ρέ­σεις του μέτρου είναι οι εξής:
  • Το 1 δεκα­τό­με­τρο (dm) = του μέτρου ή 1m = 10dm.
  • Το 1 εκα­το­στό­με­τρο (cm) = του μέτρου ή 1m = 100cm.
  • To 1 χιλιο­στό­με­τρο (mm) = του μέτρου ή 1m = 1000mm.

Για τις μετα­τρο­πές των μονά­δων του μέτρου μπο­ρείς να χρη­σι­μο­ποιείς την ακό­λου­θη πυρα­μί­δα (τη γνω­στή μας σκά­λα).

μονάδες μέτρησης μήκους - μετατροπές

ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑ

Πώς μπο­ρείς να μετα­τρέ­πεις τις μονά­δες μέτρη­σης του μήκους;


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *