Η οργάνωση των έμβιων όντων – Τα οικοσυστήματα

Η οργά­νω­ση των έμβιων όντων – Τα οικο­συ­στή­μα­τα

Οικολογία

Με ποιον τρό­πο οργα­νώ­νε­ται και ταξι­νο­μεί­ται η ζωή στη γη; Τι είναι τα οικο­συ­στή­μα­τα;

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις μια παρου­σί­α­ση για τους βασι­κούς όρους της οικο­λο­γί­ας, δηλα­δή του κλά­δου της βιο­λο­γί­ας που έχει ως αντι­κεί­με­νό της τη μελέ­τη των σχέ­σε­ων που ανα­πτύσ­σο­νται μετα­ξύ των ζωντα­νών οργα­νι­σμών.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

1.3 Τα επί­πε­δα οργά­νω­σης της ζωής (ebooks.edu.gr)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΝOESIS SCIENSE CENTER: Οικο­συ­στή­μα­τα

Ένα animation από το κανά­λι του Noesis Sciense Center που μπο­ρεί να σε βοη­θή­σει να κατα­νο­ή­σεις τις βασι­κές έννοιες που αφο­ρούν στα γήι­να οικο­συ­στή­μα­τα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *