Η οργάνωση των έμβιων όντων – Τα οικοσυστήματα

Η οργάνωση των έμβιων όντων – Τα οικοσυστήματα

Οικολογία

Με ποιον τρόπο οργανώνεται και ταξινομείται η ζωή στη γη; Τι είναι τα οικοσυστήματα;

Σε αυτήν την ενότητα θα βρεις μια παρουσίαση για τους βασικούς όρους της οικολογίας, δηλαδή του κλάδου της βιολογίας που έχει ως αντικείμενό της τη μελέτη των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ζωντανών οργανισμών.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

1.3 Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής (ebooks.edu.gr)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΝOESIS SCIENSE CENTER: Οικοσυστήματα

Ένα ani­ma­tion από το κανάλι του Noe­sis Sci­ense Center που μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις τις βασικές έννοιες που αφορούν στα γήινα οικοσυστήματα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: