Διάσπαση νερού - χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

Διά­σπα­ση νερού — χημι­κές ενώ­σεις και χημι­κά στοι­χεία

Διάσπαση νερού - ηλεκτρόλυση

Το νερό είναι χημι­κή ένω­ση ή μείγ­μα; Από ποια «συστα­τι­κά» απο­τε­λεί­ται; Μπο­ρού­με να τα δια­χω­ρί­σου­με με κάποιον τρό­πο; Εδώ μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για την ηλε­κτρο­λυ­τι­κή διά­σπα­ση του νερού και τη διά­κρι­ση μετα­ξύ των χημι­κών ενώ­σε­ων και των χημι­κών στοι­χεί­ων.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


2.6 Διά­σπα­ση του νερού – Χημι­κές ενώ­σεις και χημι­κά στοι­χεία

Παρου­σί­α­ση


Για τη δημιουρ­γία της παρου­σί­α­σης χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ‑μετα­ξύ άλλων- υλι­κό από το λογι­σμι­κό ο «θαυ­μα­στός κόσμος της Χημεί­ας».

ηλε­κτρό­λυ­ση: πραγ­μα­το­ποι­η­ση πει­ρα­μα­τοσ


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΓΗ


χρη­σι­μοι συν­δε­σμοι


ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *