Η διατροφή του ανθρώπου - τα θρεπτικά συστατικά

Η δια­τρο­φή του ανθρώ­που — τα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά

Η δια­τρο­φή του ανθρώ­που περι­λαμ­βά­νει πολ­λές δια­φο­ρε­τι­κές τρο­φές που του παρέ­χουν την ενέρ­γεια και τα «υλι­κά» που χρειά­ζε­ται για την καλή λει­τουρ­γία του οργα­νι­σμού του. Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά που προ­σλαμ­βά­νει ο άνθρω­πος μέσω της τρο­φής.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.4 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στον άνθρω­πο (ebooks.edu.gr)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ

Δρα­στη­ριό­τη­τες που σχε­τί­ζο­νται με τη δια­τρο­φή μας από το βιβλίο Δρα­στη­ριο­τή­των βιο­λο­γί­ας της Κύπρου.


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Ώρα για εξά­σκη­ση σε όσα έχεις μάθει! Λύσε το παρα­κά­τω σταυ­ρό­λε­ξο γρά­φο­ντας τις λέξεις με κεφα­λαία γράμ­μα­τα, χωρίς τόνους.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *