Ο νόμος Coulomb (θεωρία & ασκήσεις)

Ο νόμος Coulomb (θεωρία & ασκήσεις)

Nόμος Coulomb - δυνάμεις

Ο εμπειρικός νόμος Coulomb περιγράφει τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης μεταξύ σημειακών φορτίων. Εδώ μπορείς να βρεις στοιχεία θεωρίας και ασκήσεις.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

1.1 Ηλεκτρισμός


ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ

Θυμήσου:
Σύμφωνα με τον εμπειρικό νόμο του Coulomb, η τιμή της ηλεκτρικής δύναμης με την οποία αλληλεπιδρούν δύο σημειακά φορτισμένα σωματίδια είναι ανάλογη του γινομένου των φορτίων τους και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης.

Η μαθηματική διατύπωση των προηγούμενων συμπερασμάτων είναι η ακόλουθη:

Νόμος Coulomb

Όπου q1, q2 οι τιμές των ηλεκτρικών φορτίων σε C (Κουλόμπ), r η απόσταση μεταξύ τους σε m και Κ είναι μια σταθερά αναλογίας η τιμή της οποίας εξαρτάται από το υλικό στο οποίο βρίσκονται τα φορτία και τις μονάδες που χρησιμοποιούμε. Εδώ Κ = 9·109Ν·m2/C2.

Τα διανύσματα (βέλη) που παριστάνουν τις δυνάμεις που ασκούνται από το ένα φορτισμένο σωματίδιο στο άλλο, βρίσκονται στην ευθεία που τα συνδέει. Όταν είναι ομώνυμα φορτισμένα η ηλεκτρική δύναμη είναι απωστική, ενώ όταν είναι ετερώνυμα φορτισμένα η ηλεκτρική δύναμη είναι ελκτική.


ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΞΗΣΗ!

Ακολουθεί φύλλο εργασίας με ερωτήσεις και ασκήσεις σχετικές με το νόμο του Coulomb.

Κάνε τo παρακάτω quiz που περιέχει ασκήσεις κλειστού τύπου. Θα πρέπει να συμπληρώσεις στη φόρμα το email σου και το ονοματεπώνυμό σου. Μετά την υποβολή μπορείς να δεις τη βαθμολογία σου και τις σωστές απαντήσεις.

Charles de Coulomb, After Hip­poly­te Lecomte, Pub­lic domain, via Wiki­me­dia Com­mons

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d