βαρυτική ΔΕ

βαρυτική ΔΕ

βαρυτική δυναμική ενέργεια σε ύψος h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *