συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ένα μέγεθος που περιγράφει το πόσο ισχυρό είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που κυκλοφορεί σε ένα κύκλωμα προκειμένου να λειτουργήσουν οι συσκευές που περιλαμβάνει. Η κατανόηση της έννοιας αυτής είναι πολύ σημαντική τόσο για την τεχνολογία που χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό ρεύμα όσο και για την καθημερινή ζωή. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ…
Read more