Ολική έκλειψη σελήνης, Ιανουάριος 2019

Ολι­κή έκλει­ψη σελή­νης, Ιανουά­ριος 2019

Έκλειψη σελήνης 2019

Τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας 21 Ιανουα­ρί­ου, ένα όμορ­φο ουρά­νιο φαι­νό­με­νο έλα­βε χώρα: Η πρώ­τη παν­σέ­λη­νος του έτους εισχώ­ρη­σε στη σκιά της Γης. Η ολι­κή σελη­νια­κή έκλει­ψη διέ­σχι­σε τον ουρα­νό, αιχ­μα­λω­τί­ζο­ντας το βλέμ­μα εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων στον πλα­νή­τη.

Ταυ­τό­χρο­να η Σελή­νη βρέ­θη­κε κοντά στο περί­γειο της τρο­χιάς της (στο κοντι­νό­τε­ρο σημείο από τη Γη), που σημαί­νει ότι η φαι­νό­με­νη διά­με­τρος και η λαμπρό­τη­τά της ήταν αυξη­μέ­νη (Υπερ­παν­σέ­λη­νος).

Η γεω­με­τρία μιας ηλια­κής έκλει­ψης

Η έκλει­ψη στην ολό­τη­τά της ήταν ορα­τή στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της Ελλά­δας.

Οι ακρι­βείς χρό­νοι του φαι­νο­μέ­νου (σε ώρα Ελλά­δας) ήταν οι εξής:

  • Έναρ­ξη έκλει­ψης παρα­σκιάς: 04:36 π.μ.
  • Έναρ­ξη μερι­κής έκλει­ψης: 05:34 π.μ.
  • Έναρ­ξη ολι­κό­τη­τας: 06:41 π.μ.
  • Μέγι­στο έκλει­ψης: 07:12 π.μ.
  • Τέλος ολι­κό­τη­τας: 07:43 π.μ.
  • Δύση Σελή­νης: δια­φέ­ρει ανά­λο­γα με την περιο­χή. 
  • Τέλος μερι­κής έκλει­ψης 08:50 (Σελή­νη κάτω από τον ορί­ζο­ντα) 
  • Τέλος έκλει­ψης παρα­σκιάς 09:48 (Σελή­νη κάτω από τον ορί­ζο­ντα) 

Η επό­με­νη ολι­κή έκλει­ψη που θα είναι ορα­τή από την Ελλά­δα θα συμ­βεί τον Σεπτέμ­βριο του 2025.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *