Εσωτερικές & εξωτερικές δυνάμεις - σύγκρουση

Εσωτερικές & εξωτερικές δυνάμεις — σύστημα σωμάτων

Εσωτερικές & εξωτερικές δυνάμεις — σύστημα σωμάτων, η εικόνα είναι screen­shot από την προσομοίωση «Ομοίωμα Δοκιμής Σύγκρουσης». Τι ονομάζουμε «σύστημα σωμάτων»; Πότε ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται «μονωμένο»; Ποιες δυνάμεις ασκούνται σε αυτό και ποια τα αποτελέσματά τους; Σε αυτήν την ενότητα γίνεται μία εισαγωγή της έννοιας του συστήματος σωμάτων, των εσωτερικών δυνάμεων αλληλεπίδρασης και των…
Read more