Ημέρα: 24 Δεκεμβρίου 2020

Accident scene with car crash

Εισαγωγή στην ορμή — εικονικό εργαστήριο

Ορμή — Car vec­tor cre­at­ed by brgfx — www.freepik.com Με έναυσμα το φαινόμενο της κρούσης μία εισαγωγή στην έννοια της ορμής και στο αίτιο της μεταβολής της με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Το φαινόμενο της κρούσης (ebooks.edu.gr) 2.3 Η έννοια της ορμής (ebooks.edu.gr) 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της…
Read more

Συνισταμένη δυνάμεων

Συνισταμένη δύο ή περισσότερων δυνάμεων

Σε αυτή την ενότητα θα μάθεις πώς μπορούμε να βρούμε τη συνισταμένη δυνάμεων που έχουν είτε ίδια είτε διαφορετική διεύθυνση. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Βιβλίο Β’ Γυμνασίου Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βιβλίο Α’ Λυκείου Δυναμική σε μία διάσταση ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ