Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

άτομα

Πού οφείλεται το ηλεκτρικό φορτίο των σωμάτων; Ποια είναι τα υποατομικά σωματίδια και ποια σχέση έχουν με το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου; Μία ξενάγηση στον μικροσκοπικό κόσμο του ατόμου.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου


ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ…

Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Δανός Νηλς Μπορ πρότεινε ένα πρότυπο (μοντέλο) για την περιγραφή του ατόμου.   

Κάθε άτομο αποτελείται από έναν πυρήνα γύρω από τον οποίο περιφέρονται τα ηλεκτρόνια σε καθορισμένες κυκλικές τροχιές που ονομάζονται και στιβάδες.

Ο πυρήνας ενός ατόμου αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια, τα οποία έχουν σχεδόν ίσες μάζες. Το πρωτόνιο είναι θετικά φορτισμένο, ενώ το νετρόνιο δεν έχει φορτίο, δηλαδή είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Έτσι ο πυρήνας έχει θετικό φορτίο. Αντίθετα τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό φορτίο.

Το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο έχουν αντίθετα φορτία ακριβώς ίδιου όμως μεγέθους: το φορτίο του πρωτονίου είναι qp= +1,6x10-19C, ενώ του ηλεκτρονίου είναι qe=-1,6x10-19C. Τα φορτία του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου είναι τα πιο μικρά φορτία που έχουν παρατηρηθεί ελεύθερα στη φύση. Ο αριθμός των πρωτονίων στον πυρήνα του ατόμου είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων που περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου. Επομένως το ολικό φορτίο του ατόμου είναι ίσο με μηδέν. Ώστε τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Αναπαράσταση από το εσωτερικό του ατόμου

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: