Τρόποι Ηλέκτρισης - αγωγοί και μονωτές

Τρόποι Ηλέκτρισης — αγωγοί και μονωτές

επαγωγή


Έως τώρα έμαθες τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με το ηλεκτρικό φορτίο. Με ποιον τρόπο ένα αντικείμενο μπορεί να ηλεκτριστεί ένα αντικείμενο; Εδώ θα βρεις υλικό σχετικό με τους τρόπους ηλέκτρισης, τους αγωγούς και τους μονωτές.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία

Αντικείμενα που αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο σώμα, λέμε ότι είναι ηλεκτρισμένα. Τέτοια αντικείμενα είναι ένας πλαστικός χάρακας, μία γυάλινη ράβδος, μία χάντρα από ήλεκτρο (κεχριμπάρι) κ.λπ.

Σε αυτόν τον τρόπο ορισμού του ηλεκτρισμένου σώματος χρησιμοποιούμε την ηλέκτριση με τριβή. Δεν είναι όμως αυτή η μοναδική μέθοδος ηλέκτρισης.

Υπάρχουν τρεις τρόποι ηλέκτρισης:

  • ηλέκτριση με τριβή,
  • ηλέκτριση με επαφή και
  • ηλέκτριση με επαγωγή.

ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


(Από το Sci­ence Tube)

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ


  • ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
  • TRAVOLTAGE ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ — ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ — ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ΒΙΝΤΕΟ


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: