Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας

Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας

δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας

Πώς συνδέεται η δύναμη με τη μεταβολή της ταχύτητας; Στα προηγούμενα μαθήματα διαπίστωσες πως όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που επιδρούν σε ένα αντικείμενο είναι μηδέν, τότε αυτό διατηρεί σταθερή την κινητική του κατάσταση. Τι συμβαίνει όμως σε ένα σώμα, εφόσον σε αυτό ασκούνται δυνάμεις των οποίων η συνισταμένη είναι διαφορετική από το μηδέν;


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

3.6 Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας


Δραστηριότητες και στοιχεία θεωρίας

Δραστηριότητα 1: Στο πραγματικό εργαστήριο

Δραστηριότητα 2: Στο εικονικό εργαστήριο

Δραστηριότητα 3: Τριβή και μεταβολή της ταχύτητας


ΔΥΝΑΜΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ — Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d