Ατμοσφαιρική πίεση

Ατμο­σφαι­ρι­κή πίε­ση

Ατμοσφαιρική πίεση: το πείραμα του Μαγδεμβούργου

Η γη περι­βάλ­λε­ται από ένα τερά­στιο αέρι­νο κάλυ­μα: την ατμό­σφαι­ρα. Πρό­κει­ται για ένα μείγ­μα αερί­ων, τον γνω­στό μας ατμο­σφαι­ρι­κό αέρα. Ο αέρας είναι δια­φα­νής και ίσως αυτό μας δίνει την εντύ­πω­ση πως δεν έχει και ιδιαί­τε­ρη επί­δρα­ση στη ζωή μας. Κι όμως! Ο αέρας που μας περι­βάλ­λει έχει μάζα και από τη γη ασκεί­ται σε αυτόν η δύνα­μη του βάρους. Επο­μέ­νως, όπως συμ­βαί­νει με όλα τα ρευ­στά σώμα­τα, ασκεί πίε­ση σε κάθε επι­φά­νεια που βρί­σκε­ται μέσα σ’ αυτόν. Η πίε­ση αυτή ονο­μά­ζε­ται ατμο­σφαι­ρι­κή πίε­ση.

ψηφια­κό βιβλίο

4.3 Ατμο­φαι­ρι­κή πίε­ση


Ατμο­σφαι­ρι­κή πίε­ση: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Το νερό που δεν πέφτει

Πηγή

Αυτό­μα­το υδραυ­λι­κό σύστη­μα

Πηγή


ΠΕΙΡΆΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΠΊΕΣΗ

ατμοσφαιρική πίεση

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *