Ηλεκτροστατικές Αλληλεπιδράσεις στο εργαστήριο

Ηλεκτροστατικές Αλληλεπιδράσεις στο εργαστήριο

close up view of plasma

2 φύλλα εργασίας που περιέχουν εργαστηριακές δραστηριότητες σχετικές με τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με τους τρόπους ηλέκτρισης των υλικών, τη δομή του ατόμου αλλά και την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.

Το υλικό έχει αντληθεί σχεδόν αυτούσιο από το ίντερνετ.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία

φυλλα εργασιασ


ΒΙΝΤΕΟ


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: