Ο πρώτος άνθρωπος στη Σελήνη & μια μικρή επανάληψη

Ο πρώ­τος άνθρω­πος στη Σελή­νη & μια μικρή επα­νά­λη­ψη

O πρώτος άνθρωπος στη σελήνη

Ο πρώ­τος άνθρω­πος στη Σελή­νη: Φωτο­γρα­φία από Free-Photos από το Pixabay

Ο πρώ­τος άνθρω­πος που πάτη­σε στη Σελή­νη ήταν ο Νηλ Άρμ­στρονγκ, στις 20 Ιου­λί­ου 1969. Ακο­λου­θεί το βίντεο του πρώ­του περι­πά­του και μια επα­νά­λη­ψη στους ν. του Νεύ­τω­να.

«Ένα μικρό βήμα για τον άνθρω­πο ένα μεγά­λο άλμα για την ανθρω­πό­τη­τα»

Η απο­στο­λή Απόλ­λων 11 (Apollo 11) ήταν η δια­στη­μι­κή πτή­ση που προ­σε­δά­φι­σε τους πρώ­τους δύο ανθρώ­πους στη Σελή­νη. Ο αρχη­γός της απο­στο­λής Νηλ Άρμ­στρονγκ και ο πιλό­τος Έντουιν ”Μπαζ” Όλντριν, αμφό­τε­ροι Αμε­ρι­κα­νοί, προ­σε­δά­φι­σαν τη σελη­νά­κα­το Eagle στις 20 Ιου­λί­ου του 1969, στις 20:18 UTC. Έξι ώρες μετά την προσ­σε­λή­νω­ση, στις 21 Ιου­λί­ου και ώρα 02:56:15 UTC, ο Άρμ­στρονγκ έγι­νε ο πρώ­τος άνθρω­πος που πάτη­σε στη Σελή­νη.
Ο Όλντριν τον συνό­δε­ψε περί­που 20 λεπτά αργό­τε­ρα. Πέρα­σαν μαζί περί­που 2 ώρες και ένα τέταρ­το έξω από το δια­στη­μι­κό σκά­φος και συνέ­λε­ξαν 21,5 κιλά σελη­νια­κού υλι­κού για να επι­στρέ­ψουν στη Γη. Ενώ βρί­σκο­νταν στην επι­φά­νεια της Σελή­νης, ο Μάικλ Κόλινς οδη­γού­σε μόνος του το όχη­μα δια­κυ­βέρ­νη­σης Columbia σε σελη­νια­κή τρο­χιά. Ο Άρμ­στρονγκ και ο Όλντριν πέρα­σαν σχε­δόν μία ημέ­ρα στη σελη­νια­κή επι­φά­νεια προ­τού επα­νέλ­θουν στο Columbia σε σελη­νια­κή τρο­χιά.

ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Παρα­κο­λού­θη­σε το ακό­λου­θο σύντο­μο βίντεο 🎞 που παρου­σιά­ζει τον πρώ­το περί­πα­το του ανθρώ­που στη σελή­νη.


1ος & 2ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ

https://scratch.mit.edu/projects/168131231

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *