Κανόνες Kirchhoff και όργανα μέτρησης

Κανόνες Kirchhoff και όργανα μέτρησης

Κανόνες Kirchhoff και όργανα μέτρησης

Στις απλές περιπτώσεις ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. πηγή, διακόπτης, αντιστάτης) η σχέση μεταξύ τάσης, έντασης του ρεύματος και αντίστασης είναι πάρα πολύ απλή και εκφράζεται από τον νόμο του Ohm. Ωστόσο υπάρχουν συνδεσμολογίες, όπως αυτή της εικόνας, πολύ πιο πολύπλοκες. Για τη μελέτη τέτοιων κυκλωμάτων χρησιμοποιούμε τους κανόνες Kirch­hoff (Κίρχοφ).

Κανόνες Kirchhoff

Οι δύο αυτοί κανόνες προκύπτουν από δύο θεμελιώδεις αρχές της φύσης.

1ος Κανόνας του Kirchhoff

Με απλό τρόπο μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

Σε έναν κόμβο όπου συναντώνται διάφοροι αγωγοί, το αλγεβρικό άθροισμα των εντάσεων όλων των ρευμάτων είναι ίσο με το μηδέν.

ΣΙ = 0

Όταν αθροίζουμε τις εντάσεις, θεωρούμε θετικές αυτές που εισέρχονται στον κόμβο και αρνητικές αυτές που εξέρχονται.

Ο κανόνας αυτός προκύπτει από την αρχή διατήρησης του φορτίου. Σε κανένα σημείο του κυκλώματος δεν υπάρχει απώλεια ή συσσώρευση ηλεκτρικού φορτίου. Έτσι, τα φορτία που φτάνουν σε έναν κόμβο, σε ορισμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να είναι ίσα με τα φορτία που εξέρχονται από αυτόν στο ίδιο χρονικό διάστημα.

2ος Κανόνας του Kirchhoff

Διατυπώνεται ως εξής:

Σε οποιaδήποτε κλειστή διαδρομή (βρόγχο) ενός ηλεκτρικού κυκλώματος το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού είναι ίσο με μηδέν.

Σ(ΔV) = 0

Φαντάσου πως διατρέχουμε έναν κλειστό βρόγχο κυκλώματος από κάποιο σημείο, μέχρι να καταλήξουμε πάλι σε αυτό. Θεωρούμε ως θετικές τις εντάσεις των ρευμάτων που είναι ομόρροπες με την κίνησή μας και ως αρνητικές τις αντίρροπες με αυτήν. Επίσης θεωρούμε θετικές τις ΗΕΔ που προκαλούν ρεύμα ομόρροπο με τη φορά της κίνησης.

Ο δεύτερος κανόνας του Kirch­hoff προκύπτει από την αρχή διατήρησης της ενέργειας.


Παρουσίαση

Παρακάτω θα βρεις μια αναλυτική παρουσίαση των νόμων του Κίρχοφ σε κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα και των βασικών οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιούμε. Την παρουσίαση έχει επιμεληθεί ο Μερκούρης Παναγιωτόπουλος.


Ακολουθεί ένα ηλεκτρονικό quiz με ερωτήσεις κλειστού τύπου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: