Τρ΄ποι σύνδεσης λαμπτήρων - παράλληλη σύνδεση

Τρόποι σύνδεσης αντιστατών: σε σειρά και παράλληλα

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις μία παρουσίαση σχετική με τους δύο βασικούς τρόπους σύνδεσης αντιστατών σε ένα κύκλωμα συνεχούς ρεύματος (σε σειρά και παράλληλα) και σχετικό φύλλο εργασίας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλεκτρικά δίπολα — Νόμος του Ohm ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την επίλυση πολύπλοκων ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τους τρόπους σύνδεσης των αντιστατών.…
Read more