Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη

Τρόποι σύνδεσης διπόλων — ένα φύλλο εργασίας

Εδώ μπορείς να βρεις ένα φύλλο εργασίας για τους δύο βασικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σύνδεση αντιστατών και γενικά διπόλων: σε σειρά και παράλληλη. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ