Η πίεση στα λάστιχα ενός φορτηγού

Μία εισαγωγή στο φυσικό μέγεθος «πίεση»

Στο  προηγούμενο κεφάλαιο  είδαμε  ότι  όταν  ασκείται  μια δύναμη σε ένα  σώμα μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση ή/και την επιτάχυνσή του.  Για την επιτάχυνση  που θα  προκαλέσει  μια δύναμη µας πληροφορεί  ο δεύτερος  νόμος  του Νεύτωνα.  Όμως για την παραμόρφωση που είναι δυνατόν να προκαλέσει μία δύναμη δεν είπαμε και πολλά. Στο κεφάλαιο αυτό θα…
Read more