κινητική ενέργεια

Κινητική Ενέργεια

Τι είναι η κινητική ενέργεια; Στο εισαγωγικό μάθημα του κεφαλαίου έγινε μια εισαγωγή στην έννοια του έργου δύναμης. Εκεί είδες πως το έργο στην ουσία είναι ενέργεια η οποία μεταβιβάζεται ή μετατρέπεται από μία μορφή σε μία άλλη.  Ένα σώμα δεν μπορεί να έχει έργο. Μπορεί όμως να έχει ενέργεια.  Μία από τις μορφές ενέργειας που…
Read more