βαρυτική δυναμική ενέργεια

Βαρυτική δυναμική Ενέργεια

Πριν εξετάσουμε τι είναι η βαρυτική δυναμική ενέργεια, θα εξετάσουμε συνοπτικά τι είναι η δυναμική ενέργεια. ψηφιακο βιβλιο 2.1 Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας Ένα ελατήριο που έχει παραμορφωθεί (π.χ. το συσπειρωμένο ελατήριο στο εσωτερικό ενός ρολογιού) αποθηκευμένη ενέργεια. Όταν το ελατήριο εκτείνεται, η ενέργεια αυτή μετατρέπεται σε έργο για την λειτουργία του μηχανισμού του ρολογιού.…
Read more