Ηλεκτρισμός

ΗΕΔ πηγής & νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα

Στην ακόλουθη παρουσίαση αναλύονται θεωρητικά οι έννοιες της ηλεκτρεγερτικής δύναμης (ΗΕΔ) πηγής, της εσωτερικής αντίστασης και της πολικής τάσης πηγής. Παρουσιάζεται επίσης ο τρόπος που εφαρμόζεται ο νόμος του Ohm σε κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα καθώς και η μέθοδος χάραξης της χαρακτηριστικής καμπύλης μίας πηγής. ψηφιακο βιβλίο Ηλεκτρεργετική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής Ο νόμος του Ohm για…
Read more