Τρόποι σύνδεσης αντιστατών: σε σειρά και παράλληλα

Τρόποι σύνδεσης αντιστατών: σε σειρά και παράλληλα

Τρ΄ποι σύνδεσης λαμπτήρων - παράλληλη σύνδεση

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις μία παρουσίαση σχετική με τους δύο βασικούς τρόπους σύνδεσης αντιστατών σε ένα κύκλωμα συνεχούς ρεύματος (σε σειρά και παράλληλα) και σχετικό φύλλο εργασίας.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Ηλεκτρικά δίπολα — Νόμος του Ohm


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την επίλυση πολύπλοκων ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τους τρόπους σύνδεσης των αντιστατών. Πολλοί αντιστάτες μπορούν να συνδεθούν σε ένα κύκλωμα είτε σε σειρά είτε παράλληλα.

Σύνδεση σε σειρά

Σε ένα κύκλωμα δύο λαμπτήρων συνδεδεμένων σε σειρά, το ηλεκτρικό ρεύμα έχει μόνο ένα «μονοπάτι» να ακολουθήσει. Όλα τα στοιχεία του κυκλώματος είναι συνδεδεμένα το ένα μετά το άλλο. Τα ηλεκτρόνια ρέουν στο κύκλωμα από τον αρνητικό πόλο της πηγής  προς τον θετικό πόλο.

Σε ένα κύκλωμα δύο λαμπτήρων συνδεδεμένων παράλληλα, το ηλεκτρικό ρεύμα έχει περισσότερα από ένα «μονοπάτια» να ακολουθήσει. Τα ηλεκτρόνια μπορούν να περάσουν μέσα από διαφορετικά μονοπάτια καθώς ρέουν στο κύκλωμα από τον αρνητικό πόλο της πηγής  προς τον θετικό πόλο.

Σύνδεση παράλληλα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

Στην ακόλουθη παρουσίαση θα βρεις συνοπτικά τη θεωρία των τρόπων σύνδεσης των αντιστατών, δηλαδή τη σύνδεση σε σειρά και παράλληλα.


Παρακάτω μπορείς να βρεις τρία φύλλα εργασίας για να μελετήσεις τους δύο τρόπους σύνδεσης, αντιστατών αλλά και λαμπτήρων

1o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d