Πρόσληψη ουσιών και πέψη - εισαγωγή

Πρό­σλη­ψη ουσιών και πέψη — εισα­γω­γή

Εδώ μπο­ρείς να βρεις εισα­γω­γι­κό υλι­κό για το δεύ­τε­ρο κεφά­λαιο της βιο­λο­γί­ας που σχε­τί­ζε­ται με την πρό­σλη­ψη τρο­φής από τους οργα­νι­σμούς.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κεφά­λαιο 2ο — Εισα­γω­γή


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Για τη δημιουρ­γία της παρου­σί­α­σης έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί υλι­κό από εδώ.


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *