Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου

Το πεπτι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που

πεπτικό σύστημα

Ποια δια­δρο­μή ακο­λου­θεί η τρο­φή στο «ταξί­δι» της μέσα στο ανθρώ­πι­νο σώμα; Ποια είναι τα όργα­να που βοη­θούν στην πρό­σλη­ψη, την επε­ξερ­γα­σία και την πέψη της τρο­φής; Σε αυτό το μάθη­μα θα βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κές με το ανθρώ­πι­νο πεπτι­κό σύστη­μα.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.4 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στον άνθρω­πο (ebooks.edu.gr)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το ανθρώ­πι­νο πεπτι­κό σύστη­μα


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ QUIZ

Μπο­ρείς να ελέγ­ξεις τις γνώ­σεις σου στο πεπτι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που, κάνω­ντας το quiz με σύντο­μες ερω­τή­σεις που θα βρεις παρα­κά­τω.


ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δρα­στη­ριό­τη­τες εξε­ρεύ­νη­σης του ανθρώ­πι­νου πεπτι­κού συστή­μα­τος από το Βιβλίο Δρα­στη­ριο­τή­των της βιο­λο­γί­ας Γυμνα­σί­ου της Κύπρου.


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


πεπτικό σύστημα

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *